Đầu tiên phải add Domain vào google site của bạn bằng công cụ Google Web Master Tool , Vào trang : www.google.com/webmasters/tools

Xác minh trang web :

Chọn như hình trên, copy mã đoạn và chèn vào DNS như sau :

Thêm bản ghi TXT . Sau đó quay trở lại trang Google webmaster tool nhấn nút ” XÁC MINH ”

Vào trang quản lý Google site của bạn : thêm trang web vào trong ô.

Vậy là xong, chờ khoảng 10-15 phút sau cho google xác nhận.

Advertisements