Bước 1: cài đặt

Phần mềm cơ bản cần có:

1.Phần mềm Xampp, Homestead, Docker. Ở đây sẽ dùng xampp để thực hiện

2.Phần mềm Git Bash. Google search: git scm

3.Composer: getcomposer.org

Sau khi cài đặt xong 3 phần mềm. Ta thực hiện bước tiếp theo

Bước 2: Ta truy cập vào file htdoc trong xampp, chuột phải chọn git bash để ra giao diện command line

Lệnh trong git bash:

# composer

Đến đây việc cài đặt hoàn tất

Advertisements