Trong PHP, ta có nhiều cách để xem thông tin

Advertisements